Multimedialne materiały edukacyjne do kształtowania kultury bezpieczeństwa wśród dzieci 
Projekt zrealizowany wspólnie z:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
- Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - Ależ Gustawie!

Zakres prac:
- współtworzenie scenariusza;
- kreacja grafik;
- montaż animacji wchodzących w skład aplikacji;
- zaprojektowanie i programowanie interakcji oraz gier i zabaw edukacyjnych;
- projekt dodatkowych materiałów przeznaczonych do druku.
Projekt zdobył dwa wyróżnienia 
podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018 w Poznaniu.
Nagroda
GRAND PRIX SAWO 2018
Przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w kategorii: Kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy
Laureat
ZŁOTEGO MEDALU SAWO 2018
Multimedialne materiały edukacyjne do rozwijania kultury bezpieczeństwa wśród dzieci w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej wśród dzieci i młodzieży stanowią aplikację komputerową z menu nawigacyjnym zawierającym 4 panele tematyczne: 
- „Bezpieczna jazda na rowerze”, 
- „Jak bezpiecznie używać urządzeń elektrycznych”, 
- „Bezpieczne i niebezpieczne substancje chemiczne”, 
- „Ciepło, cieplej, gorąco!”.
Każdy panel składa się z 2 modułów przyjaznych dzieciom: do prezentacji treści technicznych i sprawdzenia, czy treść została zapamiętana, a mianowicie:

- film edukacyjny wprowadzający uczestnika w tematykę określonego panelu, z uwzględnieniem tematycznych scen gatunkowych;
- gry komputerowe, pomagające uczestnikowi zapamiętać treść i weryfikujące poziom zdobytaej wiedzy i umiejętności;
Aby przekazać treść techniczną, przyjęto atrakcyjną formułę inscenizacji dla dzieci, w której Gucio (lalka typu muppet) jest dociekliwym odbiorcą treści edukacyjnych, a Pola jest opiekunką i przyjacielem Gucia.
Do aplikacji dołączone są dodatkowe materiały dla nauczycieli (dyplomy, kolorowanki dla dzieci, itp.)

Zobacz również...

Back to Top