We współpracy z firmą Alanis Studio zrealizowaliśmy dwa projekty filmowe.
Działania obejmowały oprawę graficzną do filmów, wykonanie animacji, retusz i tracking wideo, graficzne efekty specjalne, montaż napisów, korekcję barwną.
Powstała dedykowana dla tego Klienta ikonografia, która została wykorzystana w tych produkcjach filmowych.
HURT24 - film korporacyjny
Zakres prac: intro, animacje oraz oprawa graficzna.
UNIMOT Paliwa Energia Gaz - film korporacyjny
Zakres prac: animacje, plansze, retusz video.

Zobacz również...

Back to Top