Przygotowanie animacji ukazującej rodzaje różnych zagrożeń występujących w kopalniach.
Film był częścią strategicznego projektu badawczego "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" zrealizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Zobacz również...

Back to Top